PERCENTAGE BEREKENEN

Hier kan je gemakkelijk procenten uitrekenen

BEREKENING PERCENTAGE

Vul het onderstaande formulier in om snel percentages en procenten te berekenen.REKENAAR


Wat is % van ?


is welk procent van ?


Wat is de verhoging/verlaging in percentage
van tot ?VOORBEELDEN BEREKING PROCENTEN

Een paar voorbeelden illustreren de eenvoudige toepassing van onze percentage-calculator:

Voorbeeld 1: btw bij verkoop van goederen

Een onderneming bepaalt de netto verkoopprijs van een product op 83,19 euro. De consumenten moeten echter een extra 21% BTW betalen aan het bedrijf bij de aankoop. Hiervoor kan men onze rekenaar gebruiken: Hoeveel is 21% van 83.19? Onze rekenaar geeft als resultaat 17.4699, afgerond op 17.47. De brutoprijs voor eindgebruikers is dus 83,19 + 17,47 = 100.07 euro. Om het voorgaande resultaat te verkrijgen, voert de rekenaar de volgende berekeningsstappen uit: 83,19 x 0,21 (overeenkomend met 21% als decimaal getal) = 17,4699 of 83,19 x 21/100 (overeenkomend met 21% als een breuk) = 17,4699.

Voorbeeld 2: verkiezingen

In de rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement in 2014 mochten ongeveer 64.400.000 Duitsers gaan stemmen. Ongeveer 30,85 miljoen Duitsers namen daadwerkelijk deel aan de Europese verkiezingen. Het percentage kiezers berekenen werd op de volgende wijze gedaan: welk percentage is 30.85 van 64.4? Het resultaat geeft aan dat 47,9% van de Duitse burgers heeft deelgenomen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014. Onze rekenaar gebruikt de volgende formule: Gedeeltelijke waarde / totale waarde = percentage, dwz 30,85 / 64,4 = 0,479. Dit komt overeen met 47,9%.

Voorbeeld 3: rente

Een spaarder wil rentewinst behalen van minimaal 500 euro per jaar. Bij de bank verneemt hij dat hij een rente van 0,5% ontvangt voor het beleggen op een spaarrekening. Om het bedrag te berekenen dat hij ten minste moet beleggen voor 500 euro rente, voert de spaarder deze waarden in in de rekenaar: 500 is 0.5% van hoeveel? De berekening geeft aan dat de belegger een saldo van minstens 100 000 euro moet hebben op de spaarrekening. De berekening is als volgt: 500 / 0.005 (decimaal getal van 0,5%) = 100000. De toegepaste berekeningsformule is: gedeeltelijke waarde / percentage = totale waarde.

Voorbeeld 4: salarisverhoging

Een werknemer verneemt van zijn baas dat hij vanaf volgende maand een salarisverhoging van 7.5% krijgt. De werknemer wil niet wachten tot het volgende salaris om uit te zoeken wat zijn nieuwe salaris is. Zijn huidige, ​​maandelijkse inkomen is 2450 euro. De medewerker gebruikt de percentage calculator en stelt de vraag: een verhoging van 7.5% op 2450 euro geeft welk bedrag? Na het klikken op de knop "Berekenen", leert de werknemer dat hij vanaf volgende maand een salaris van € 2 633.75 zal ontvangen. De calculator kan ook een percentagevermindering berekenen. Als de baas in plaats van een salarisverhoging aangekondigt dat om de werkgelegenheid veilig te stellen, het loon van de werknemer moet worden verminderd met 7.5%, wijzig stijging in daling bij de berekening, dus 2450 euro salaris en 7.5% vermindering geeft een nieuw maandelijks inkomen van 2266.25 euro.

Voorbeeld 5: hoeveel is de winst gestegen

Een startende ondernemer verdiende in het eerste boekjaar een winst van 6000 euro. Voor het lopende jaar verwacht de ondernemer een winst van 9000 euro. De zakenman wil weten in hoeverre zijn winst is gestegen. Daarom geeft hij in op de percentagecalculator: wat is de procentuele verhoging van 6000 naar 9000? De ondernemer leert dat zijn winst met 50% is toegenomen. Indien echter de nieuwe onderneming niet zo goed is ontwikkeld in het tweede jaar en de winst van Euro 6000 is gedaald tot 4500 euro, leert de procentberekening dat het bedrijf winstverlies van 25% heeft geleden.