PERCENTAGE BEREKENEN

Hier kan je gemakkelijk procenten uitrekenen

BEREKENING PERCENTAGE

Vul het onderstaande formulier in om snel percentages en procenten te berekenen.REKENAAR


Wat is % van ?


is welk procent van ?


Wat is de verhoging/verlaging in percentage
van tot ?


Definitie van percentage
Een percentage wordt gedefinieerd als de uitdrukking van een verhouding, d.w.z. de verhouding tussen een deel en een geheel. Het getal 100 wordt altijd gebruikt om deze verhouding vast te stellen. We kunnen dus zeggen dat een percentage wordt opgevat als een breuk met 100 als deler. Het wordt weergegeven door het volgende symbool: %. Een percentage wordt in verschillende situaties gebruikt: een stijgende of dalende trend, de uitdrukking van een gedeeltelijke of totale waarde, de berekening van een veranderingspercentage of de uitdrukking van een verhouding tussen twee getallen.

Procenten worden dagelijks gebruikt
U vraagt zich ongetwijfeld af in welke situaties u procenten kan gebruiken? Als je erover nadenkt, worden we bijna dagelijks geconfronteerd met procentberekeningen. Of u nu een handelaar bent die zijn marge probeert te bepalen of een consument die de BTW berekent, percentages spelen een belangrijke rol. Maar waar komt percentages vandaan? De term "procent" stamt uit de tijd van de Babylonische kooplieden. Het werd echter pas in de vijftiende eeuw opnieuw gebruikt in de Italiaanse taal: per cento. Het symbool waarmee het wordt geassocieerd is later ontstaan nadat men had besloten om bij de berekening van het percentage een schuine breuklijn te gebruiken in plaats van een rechte. In de wereld van de handel is het bijna onmogelijk om de berekening van percentages over het hoofd te zien. Voorbeelden van handelingen waarbij ze worden gebruikt zijn het invoeren van een korting, het berekenen van BTW, contributiemarge, rente en dergelijke, het bepalen van de verkoopprijs, het verhogen van de prijs, EBIT-marge, het onderhandelen over een loonsverhoging, het berekenen van het alcoholgehalte in het bloed enzovoort.

Hoe kan men het percentage van een waarde bepalen?
Dit is de meest elementaire procentuele berekening. Daarvoor wordt de volgende formule gebruikt: 100*gedeeltelijke waarde/totale waarde. Als de gedeeltelijke waarde groter is dan de totale waarde, zal het percentage hoger zijn dan 100%. Als de gedeeltelijke waarde lager is dan de totale waarde, zal het percentage lager zijn dan 100%. Om u te helpen de berekening van de procentuele waarde te begrijpen, nemen we het volgende voorbeeld: In een klas van 26 leerlingen (wat overeenkomt met de totale waarde) zijn 14 jongens (wat overeenkomt met een gedeeltelijke waarde). Wat zal het percentage jongens in deze klas zijn? (100*14)/26= 53,8. Het percentage jongens is dus 53,8.

Hoe bepaal je de waarde van een percentage?
Als u een idee wilt krijgen van de numerieke waarde van een percentage, kunt u de totale waarde vermenigvuldigen met het percentage/100. Als het voorgaande niet erg duidelijk voor u is, bekijk dan dit voorbeeld: In een middelbare school zitten 300 leerlingen (totale waarde), 16% (percentage) van deze leerlingen zit in het derde jaar van de middelbare school. De vraag is: hoeveel leerlingen zitten er in het derde jaar van de middelbare school? Er zijn 300*(16/100)= 48 leerlingen in het derde jaar.

Hoe bereken ik de gedeeltelijke en totale waarde?
- In het geval van de gedeeltelijke waarde luidt de formule als volgt: percentage*totale waarde/100. Het simpelste voorbeeld is waarschijnlijk de berekening van de BTW. Laten we zeggen dat u een jurk hebt gekocht voor 160 euro, inclusief btw, met 21% btw. Dus de belasting op uw artikel is: 21*160/100= 33,60 euro.
- In het geval van de totale waarde hebben we meer te maken met een omgekeerde procentuele berekening. De formule is dan: 100*deelwaarde/percentage.

Hoe bereken je een korting of promotie?
Wij gebruiken hier een concreet voorbeeld op basis van de volgende formule: Basisbedrag * (1- x/100). Tijdens de soldenperiode geeft een detailhandelaar 25% korting op hemden. Als een hemd oorspronkelijk 95 euro kostte, hoeveel is dan de korting en wat zal de uiteindelijke kostprijs zijn? De korting bedraagt: 95 * (25/100) = 23,75 euro. Het kortingsbedrag is dus 23,75 euro. Maar wat is de uiteindelijke prijs van een hemd? De uiteindelijke prijs bedraagt: 95 * (1 – 25/100) = 71,25 euro.

Hoe wordt een verhoging berekend?
Om een verhoging te berekenen, zal de formule anders zijn dan de vorige. In plaats van het aftrekkingsteken gaan we optellen: basissom * (1 + x/100). Een voorbeeld dat u zal helpen om meer inzicht te krijgen: stel dat een pak soyamelk u 35 euro kost. De week daarop stijgt de prijs met 11%. Hoeveel zal de verhoging zijn? Hoeveel zal een pak soyamelk kosten als de verhoging eenmaal is toegepast? De verhoging bedraagt: 35 * (11/100) = 3,85 euro. Om de uiteindelijke prijs na de verhoging te bepalen, dient u de volgende berekening uit te voeren: 35 * (1+ 11/100) = 38,85 euro.

Hoe bereken je een percentageverschil?
Het veranderingspercentage is een waarde die ook in procenten wordt uitgedrukt. Afhankelijk van de beginwaarde, is het belangrijk te weten dat een verschil tussen twee getallen overeenkomt met een verlaging of een verhoging. Om dit percentage te berekenen, wordt de volgende formule gebruikt: 100* (eindwaarde - beginwaarde)/beginwaarde. Als voorbeeld kunnen we dit toepassen op de omzet van een bedrijf: stel dat uw bedrijf in een jaar 24.000 euro als omzet heeft behaald en dat dit is gestegen tot 38.000 euro. De mate van verandering zal zijn: 100* (38.000 - 24.000)/24.000= 58,33%.