PERCENTAGE BEREKENEN

Hier kan je gemakkelijk procenten uitrekenen

Privacy beleid

Wij hechten veel belang aan eerbied voor ieders persoonlijke levenssfeer daarom is alle info op deze website gratis toegankelijk zonder dat je persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen kan je echter toch persoonlijke gegevens geven, bijvoorbeeld d.m.v. e-mails naar ons contactadres. In dit geval worden de gegevens behandeld volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij geven je volgende waarborgen:

-eventuele persoonlijke gegevens (e-mail, naam,..) worden enkel verzameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienstverlening online te realiseren
-de verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot het beoogde doel
-persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden gebruikt
-wij nemen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van persoonlijke gegevens.


Cookies
Zoals bijna alle websites kan ook deze website gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Deze anonieme informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de server van de website en geeft de webmaster de mogelijkheid om, na analyse van de gegevens, optimalisaties aan te brengen zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de navigatie.

Google-advertentiecookie
Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op deze site te vertonen. Met de DoubleClick DART cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan gebruikers op basis van hun bezoek aan deze website en/of andere websites op het internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het Google advertentie- en inhoudsnetwerk te gaan.

Voor vragen over dit privacybeleid kan u contact met mij opnemen via de onderstaande gegevens:

Olya Ivanova
olya.ivanova2015@gmail.com